New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Social- og arbejdsmarkedssystemerne

En flerstrenget historie

Bodil Damgaard

Socialforskningsinstituttet 2003, 177 s. ISBN 87-7487-734-8
Bogomtale fra forlaget.

Temaet for denne rapport er social- og arbejdsmarkedssystemerne i Danmark.
Måden, hvorpå de to systemer tager hånd om mennesker, som ikke er i stand til at forsørge sig selv via arbejdsmarkedet, er vidt forskellig. Socialsystemet er forankret i kommunerne og har rum til lokale løsninger og prioriteringer, der kan variere fra område til område. Arbejdsmarkedssystemet er et statsligt system, hvor arbejdsmarkedets parter spiller en væsentlig rolle gennem korporative organer. Men hvorfor har vi to separate systemer, og hvori består mere præcist forskellene og lighederne?
Bogens første del trækker de historiske tråde op for hver af de to systemer. I anden del analyseres systemernes legitimitet og statens muligheder for at styre udviklingen. Det står klart, at hvert system byder på fordele og ulemper.