New books  Marginalisation Processes in the Danish Labour Market

Lars Pico Geerdsen

Socialforskningsinstituttet 2004 189 s. ISBN 87-7487-737-2
Bogomtale fra forlaget.

Aktivering virker. Ikke fordi aktivering fører til beskæftigelse. Men fordi mange ledige så nødigt vil i aktivering, at de selv finder sig et arbejde inden.
”Jeg har set på registeroplysninger fra A-kasser og arbejdsformidling. Tallene viser klart, at mange ledige finder arbejde umiddelbart inden, de skal i aktivering. En forklaring er, at ledige revurderer deres situation, når de står over for aktivering og begynder at søge jobs, de ikke før ville have været interesserede i”, siger forsker Lars Pico Geerdsen, Socialforskningsinstituttet.
”Det er selvfølgelig ikke alle ledige, der har mulighed for at skaffe sig arbejde, så ”motivationseffekten” af tvungen aktivering får nok især de stærkeste ledige med de bedste og bredeste beskæftigelsesmuligheder i arbejde.”
Siden Arbejdsmarkedsreformen i 1994 har dagpengeperioden været opdelt i to perioder. I den første periode, passivperioden, får den arbejdsløse i vid udstrækning mulighed for selv at søge beskæftigelse og tvinges ikke i aktivering. Efter passivperiode overgår den arbejdsløse til aktivperioden og skal deltage i aktivering for at modtage dagpenge.
Analysen af oplysningerne fra A-kasser og arbejdsformidling viser, at de lediges sandsynlighed for at finde arbejde stiger, når de overgår til aktivperioden. Det gælder vel at mærke, før de når at deltage i et aktiveringstilbud. Effekten aftager ca. 10 måneder inde i aktivperioden, hvor stort set alle ledige er i et aktiveringstilbud.
Registeroplysningerne fra bl.a. A-kasser og arbejdsformidling omfatter 10 pct. af den danske befolkning mellem 25 og 45 år i perioden 1994 -1998.
Analysen af ledige og aktivering er en del af ph.d.-afhandlingen ”Marginalisation Processes in the Danish Labour Market”. Afhandlingen indeholder også to andre analyser: En analyse af lediges adfærd i forbindelse med udløb af dagpenge og en analyse af ledige med marginal tilknytning til arbejdsmarkedet.