New books  Fra magtkamp til konsensus

Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

DJØFs forlag 2003, 447 s. ISBN 87-574-1045-3

De kollektive arbejdsmarkedspensionsordningers fremtid står højt på den politiske dagsorden. Bogen giver et bud på, hvorfor disse ordninger har så stor betydning og kortlægger i et historisk sociologisk perspektiv opkomsten og implementeringen af arbejdsmarkedspensionerne i Danmark fra omkring 1990 til i dag.
Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring 1990 skete i et krydsfelt mellem to overordnede samfundspolitiske og samfundsøkonomiske debatter. På den ene side en magtdiskurs om lønmodtagernes indflydelse på virksomhederne og andel i overskuddet (ØD/OD). På den anden side en diskurs om velfærdsstatens langsigtede finansieringsproblemer på pensionsområdet, og herunder indførelsen af arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger som en erstatning for eller et supplement til generelle velfærdsydelser.
Forfatternes analyse viser, hvordan et projekt, der som udgangspunkt i høj grad blev opfattet som magtkamp mellem parterne på arbejdsmarkedet, udviklede sig til et fælles projekt, som har forbedret samarbejdet mellem parterne, og som en væsentlig effekt har betydet en styrkelse af organisations- og aftale-systemet eller den danske model. Forfatterne er begge fil.dr. samt hhv. centerleder og forskningsleder ved FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Indhold:
Øer i havet : de første arbejdsmarkedspensionsordninger (1900-1989) ; Det politiske pensionsspor sander til : fra ATP til ITP (1961-1977) ; Det magtpolitiske spor : fra ØD, medejerskab og OD til pension (1967-1979) ; Den storepensionpolitiske kabale : optakten til arbejdsmarkedspension (1982-89) ; Overenskomstsporets gennembrud : etableringen af arbejdsmarkedspension (1989-1992) ; Fra magtkamp til investeringskonsensus : arbejdsmarkedspension i praksis (1993-2003) ; Mod nye udfordringer : fremtidige perspektiver for AMP .