New books



  



Kan downloades her: Elektronisk udgave

Én stor familie

Trivsel i den lille virksomhed

Hans Jørgen Limborg, Hans Hvenegaard og Eva Thoft

CASA 2003, 44 s.
Bogomtale fra forlaget.

En håndbog, om hvordan man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø i små virksomheder. Håndbogen henvender sig primært til konsulenter, der arbejder i små virksomheder, men små virksomheder kan selv få glæde af håndbogen, hvis de allerede er motiverede og ønsker at gå i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Håndbogen beskriver, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og specielt hvilke forhold der gør sig gældende i små virksomheder. Den indeholder en række tjeklister, fx om hvilke faresignaler man skal være opmærksom på, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø, og hvilke forhold i arbejdets organisering, man skal være opmærksom på. Den indeholder også en lille test, som kan give et fingerpeg om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er. Endelig er der beskrevet en enkel metode til udvikling af løsninger. Brugen af den bliver illustreret med en række konkrete arbejdsmiljøproblemer, baseret på erfaringerne fra 18 små virksomheder, som har bidraget til projektet.
Håndbogen er også udviklet i en hjemmeside baseret udgave. I denne udgave er det muligt at bevæge sig mere frit rundt i håndbogen og vælge det, man har mest behov for at vide - i den rækkefælge, der virker logisk eller interessant for en selv. En række link hjælper en med at hoppe rundt i håndbogens forskellige elementer.