New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Aktiveringspolitikens Janusansikte

En studie av differentiering, inklusion och marginalisering

Agneta Hedblom

Lund, Socialhögskolan 2004, 207 s. diss. ISBN 91-89604-22-9
Bogomtale fra forlaget.

Avhandlingen utgår från den förändring som ägt rum i Europa det senaste decenniet, med skiftet från "welfare" till "workfare" eller aktiveringspolitik. Vissa forskare hävdar att denna politik är den enda möjligheten till inklusion i arbetsmarknaden, för dem som är exkluderade. Andra hävdar att endast den universella välfärdsstaten kan leda till det resultatet. Avhandlingen som baseras på en slutförd fallstudie av verksamheter som administrerar aktiveringspolitik i fyra stadsdelar i Malmö, utgår från antagandet att aktiveringspolitik rymmer möjligheten att bidra både till inklusion och marginalisering. Samt att resultatet är relaterat till implementeringen och den lokala administrationen av densamma. Detta "Aktiveringspolitikens Janusansikte" diskuteras specifikt i förhållande till invandrade mäns och kvinnors inklusion i arbetsmarknaden.