New books  Forandringskommunikation

Forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Helle Petersen

Samfundslitteratur 2000, 335 s. ISBN 8759308680
Bogomtale fra forlaget.

Mange virksomheder gennemfører i disse år værdibaserede forandringsprojekter, dvs. forandringsprojekter som har til formål at ændre medarbejdernes holdninger og adfærd ud fra nogle formulerede værdier eller etiske spilleregler. Dette er et resultat af, at overskud på virksomhedens økonomiske bundlinje ikke længere er nok til at tiltrække og fastholde attraktive kunder, investorer og medarbejdere. De såkaldt bløde parametre – som fx en miljømæssig profil og en sund virksomhedskultur – er de nye konkurrenceparametre. Dermed er der opstået et behov for at definere og evt. forandre virksomhedens identitet. Og deraf kommer behovet for en forandringskommunikation, der virker efter hensigten: en forandringskommunikation, der får medarbejderne til at forholde sig konstruktivt til værdigrundlaget og tilpasse deres holdninger og adfærd på jobbet efter det.
Formålet med nærværende ph.d.-afhandling er at forbedre grundlaget for planlægning og udarbejdelse af værdibaseret forandringskommunikation i større virksomheder. Afhandlingen er resultatet af en erhvervsforskeruddannelse, som er gennemført i et samarbejde mellem undertegnede, Institut for Nordisk Filologi og Novo Nordisk, hvor forskningsprojektets gennemgående case stammer fra.
En litteraturgennemgang af danske og internationale teorier om og erfaringer med forandringsledelse og –kommunikation viser, at den traditionelle tilgang, hvor topledelsen i samarbejde med kommunikationsafdelingen bruger virksomhedens massemedier til formidlingen af forandringsbudskaberne, ikke fungerer under værdibaserede forandringsprojekter. Det er nemlig ikke i massekommunikationen, at medarbejderne får svar på det spørgsmål, der optager dem mere end alt andet, når et forandringsprojekt lanceres: Hvad betyder det for mig? Erfaringerne med at opnå adfærdsændringer på sundhedsområdet supplerer og nuancerer, hvad der skal til, når ledelsen formidler værdibaserede forandringer. Centrale og lokale aktiviteter skal supplere hinanden, og den anbefalelsesværdige cen/lok-strategi afspejles i afhandlingens struktur:
Først undersøges det lokale perspektiv i afdækningen af linjekommunikationens præmisser og afdelingslederens potentiale som forandringsagent. Linjekommunikationen kan være en særdeles glimrende måde at få ledelsens forandringsbudskaber "oversat" på, men i Novo Nordisk – og mange andre større virksomheder – fungerer linjekommunikationen ikke optimalt. Af projektets spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at mange afdelingsledere ikke føler sig i stand til at kommunikere optimalt med medarbejderne.