New books  Relationer i organisationer

En verden til forskel

Gitte Haslebo

Dansk Psykologisk Forlag 2004, 360 s. ISBN 87-7706-351-1

Det hverdagssprog, vi møder hinanden med på arbejdspladsen, har ofte utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer. Relationer i organisationer - en verden til forskel viser nye metoder til, hvordan vi i organisationer kan være med til at skabe en social verden, som vi både kan lide at arbejde i, og som giver os muligheder for at indgå i respektfulde relationer til hinanden. Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis bl.a. ved hjælp af mange illustrative historier, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv. "En klog bog,velskrevet, personlig og omfattende bog om organisationer (...) en nuanceret og afbalanceret bog, der er velegnet til selvstudier, men også som lærebog på områder, hvor man skal have en kompetent, ajourført og grundig introduktion til emnet." – Steen Hildebrandt, Børsen Gitte Haslebo, cand.psych og erhvervspsykologisk konsulent med 20 års leder- og konsulenterfaring, har skrevet flere bøger og artikler inden for feltet.