New books  Relationsprofessioner

Lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere

Lejf Moos, John Krejsler og Per Fibæk Laursen

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2004. 288 s. ISBN 87-7613-051-7
Bogomtale fra forlaget.

I denne antologi beskæftiger vi os med en række faggrupper, der har relationerne til andre mennesker som helt centrale dele af arbejdet: Lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere. En stor del af disse relationsprofessioner arbejder i (amts)kommunalt regi, de betjener ofte de samme mennesker, og deres uddannelser er samlet i CVU regi.
I bogen diskuterer vi de professionssociologiske teorier og beskriver de nævnte faggrupper ud fra en analysestrategi, der ser dem i deres historiske og samfundsmæssige sammenhænge.
Bogen henvender sig til undervisere på disse professionsuddannelserne, til professionelle, der er involveret i udviklingsarbejder, og til forskere på området.

Forskningsprogram om Profession, Erhverv og Ledelse
Danmarks Pædagogiske Universitet