New books  Arbejdsorganisations- og ledelsespsykologi

Lars Paludan-Müller

Frydenlund 2004, 367 s. ISBN 87-7887-208-1
Bogomtale fra forlaget.

Psykologiens bidrag til forståelsen af det menneskelige arbejdsliv dækker en lang række fagområder, og det afspejles i denne bogs 15 kapitler. Du vil blive introduceret for en samfunds- og kulturanalytisk tilgang, som udspringer af et historisk tilbageblik over arbejds-, organisations- og ledelsespsykologiens udvikling gennem de sidste ca. 150 år. Løbende trækkes en række kerneinteresser frem i den vestlige arbejdspsykologi, så der tegnes en række udviklingslinjer op til den moderne og postmoderne skandinaviske arbejdslivsforskning.

Nogle af de emner som behandles i bogen er:
· Jobtilfredshed og arbejdsmotivation
· Psykisk arbejdsmiljø
· Stress og udbrændthed
· Teamwork og gruppepsykologi
· Organisationspsykologi – med fokus på organisationskultur og meningsdannelse
· Forandring i organisationer
· Diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen
· Læring i organisationer
· Jobanalyser og jobdesign
· Ledelsespsykologi

Arbejds-, organisations-, og ledelsespsykologi er skrevet for at give en bred introduktion til områderne på dansk, og den henvender sig bredt til folk der beskæftiger sig med arbejdsliv og arbejdsforhold – i forskning, via studier og i organisations- eller virksomhedssammenhæng. Bogen giver anledning til at reflektere over forhold i det moderne arbejdsliv, som ofte tages for givet – og inspiration til hvordan man kan forbedre de psykologiske forhold på arbejdspladsen. Bogen taler menneskets sag, men af hensyn til organisa-tionerne og samfundet.