New books  Velfærd på vildspor

Modsigelser i velfærdssamfundet

Erik Christensen

Frydenlund 2004, 309 s. ISBN 87-7887-199-9
Bogomtale fra forlaget.

Den moderne danske velfærdsstat forbindes normalt med materiel tryghed, lighed og frihed. I de senere år er disse grundlæggende værdier imidlertid blevet sat på en hård prøve som følge af en række restriktive love og en helt ny praksis på det sociale område. Særligt udsatte grupper i samfundet er i stigende grad blevet marginaliseret, herunder frataget helt basale frihedsrettigheder og i mange tilfælde også den grundlæggende økonomiske tryghed.

Denne antologis forfattere forsøger ud fra vidt forskellige synsvinkler at blotlægge årsager til velfærdens vildveje, og de kommer med en række bud på, hvordan vi måske kan genfinde og bygge videre på velfærdssamfundets værdier.

Flere af bogens forfattere peger på nødvendigheden af at udvide vort begreb om arbejde. At samfundet er mere end arbejdsmarkedet, og at økonomisk vækst ikke er samfundets eneste målsætning. Derfor må der skabes langt større frihed og fleksibilitet mellem de forskellige sektorer i samfundet ved at alle sikres en grundtryghed.

Erik Christensen
Udviklingstendenser i velfærdsstatens modsigelser

Rune Engelbreth Larsen
Samfundsforbedrende lediggang?

Jørgen Elm Larsen
Den danske aktiveringspolitik

Erling Frederiksen
Aktivering som trussel og løntrykkeri

Morten Ejrnæs
Starthjælp – en absurd forsørgelsesydelse

Finn Gemynthe
Didriks dyd – ’Den der sover synder ikke’

Lise Ehlers
Modediagnoser

Nanna Mik-Meyer
Fra person til papir – kategorisering af klienter
på amtslige revalideringscentre

Nina V. Hielmcrone
Retssikkerhed og masseforvaltning
på det sociale område

Karsten Lieberkind
Vandring med Thoreau – veje til andre livsformer

Peter Mølgaard Nielsen
Den ’omvendte’ behovspyramide

Anders Ejrnæs
Borgerarbejde – en løsning på velfærdssamfundets
paradokser

Helge Hvid
Klippekort til alle livets zoner

Konkurrencebidrag til ny dansk grundlov
‘Alle danskere har en værdi for Danmark’

Jørn Loftager
Den liberale velfærdsstat under pres

Peter Nielsen
Den samfundsøkonomiske konsensus

Jens Lind
Det frie valg og arbejdsløshedsforsikringen
– en dårlig cocktail?

Erik Christensen
Liberalismens dobbelte ansigt
i reformeringen af velfærdssamfundet