New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Det danske arbejdsmarked

Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning

Lisbeth Pedersen og Torben Tranæs

Socialforskningsinstituttet 2004, 82 s. Rapport (04:12)
Bogomtale fra forlaget.

Sidste halvdel af 1990 ’erne var præget af et vedvarende fald i ledigheden og visse steder af arbejdskraftmangel. Arbejdsmarkedspolitikken handlede i høj grad om, hvordan man kunne øge arbejdsudbuddet bl.a. ved at bringe fl ere fra passiv forsørgelse i beskæftigelse, ved at forhindre ungdomsarbejdsløshed og ved at sætte tilbagetrækningsalderen op. Denne rapport giver et overblik over Socialforskningsinstituttets forskning i perioden 1999 til 2003 vedrørende arbejdsmarkedspolitik.

Rapporten er udarbejdet af medarbejdere i Forskningsgruppen for arbejdsmarkedspolitik med bidrag fra seniorforsker Henning Bjerregaard Bach, programleder Niels Henning Bjørn,seniorforsker Trine Filges, ph.d.-studerende Brian Krogh Graversen og ph.d.-studerende Mona Larsen. Forskningsleder Lisbeth Pedersen og forskningsprofessor Torben Tranæs har redigeret rapporten.