New books  Viden x26 kunnen

En antropoligisk analyse af sikkerhed på en byggeplads

Charlotte Baarts

Institut for Antropologi 2004, 242 s.

Viden og Kunnen er et antropologisk studie af sikkerhed i relation til håndværket på en byggeplads i Danmark. Med afsæt i praksisteori bliver det dynamiske forhold mellem individ og arbejdsfællesskab udforsket og aspekter som dømmekraft, social fornemmelse, praksis, regler, uforudsigelighed, solidaritet, tillid, fleksibilitet og jargon bringes i spil. Relationen mellem viden og kunnen undersøges gennem det gensidige forhold mellem individ og fællesskab, subjektivitet og objektivitet samt sproglig og kropslig viden. Afhandlingens fremstilling bevæger sig til stadighed mellem forskerens erfaringer fra feltet og teoretiske analyser, hvilket giver en levende og overordentlig velskrevet tekst.

Bedømmelsesudvalget skrev bl.a.:

"Baarts analyse af byggepladsens socialitet er sofistikeret og overbevisende. Der bliver på eksemplarisk vis gjort brug af den klassiske litteratur (…), [der udgør] grundlaget for videreudviklinger inden for det teoretiske felt. (…) Perspektiver fra ulykkesforskningen bringes således i frugtbar dialog med antropologien som en refleksiv og kritisk disciplin med rødder inden for humanvidenskaben. (…) Baarts afhandling [udgør] et originalt og informativt bidrag til den teoretiske antropologi på den ene side samt arbejdsmiljø- og ulykkesforskningen på den anden side."

Antropologi om arbejde……………………………………………………………. ………. .. 4

Arbejdsbegrebet og arbejdets betydning…………………………………… ………… 4

Individualisering……………………………………………………………………… ………… 6

Afhandlingens opbygning………………………………………………………………………….. 8

Del I: Begyndelsen………………………………………………………………………………. 8

Del II: Habitueringen…………………………………………………………………. ………… 8

Del III: Fællesskabet………………………………………………………... …….……9

Del IV: Forklaringen………………………………………………………………………………9

Del V: Slutningen………………………………………………………………………………...10

Epilogen………………………………………………………………………………………….. 10

Del I: Begyndelsen

Kapitel 1. Videnskabshistorien: menneskets (gen)opdagelse…………….. 11

Det analytiske og empiriske objekt…………………………………………………………. 14

Den etnografiske setting….....……………………………………………………………. 15

De videnskabelige felter………...………………………………………………….. ……….. 18 Dannelsen af det ansvarlige menneske …………………………………... ……….. 20

Bildung……………………………………………………………………………………………22

Den sociale fornemmelse………………………………………………………………. 26

Dømmekraften…………………………………………………………………………………. 30

Den faktiske videnserkendelse…………………………………………………………………….33

Kapitel 2. Feltarbejdet: Det subjektive udgangspunkt………………… 38

Feltet……………………………………………………………………………….. ………. 38

Forankret deltagelse……………………………………………………………………. 43

Forundringen………………………………………………………………………….. ………. 50

Kollektiviteten…………………………………………………………………………………. . 52

Vedvarende deltagelse………………………………………………………….…………. 55

Det subjektive udgangspunkt ………………………………………………….………… 58

Del I: Begyndelsen....………………………………………………………………………… 59

Del II: Habitueringen

Kapitel 3. Håndværket: Læring i praksis…………………………………. ………. 61

Den praktiske sans………………………………………………………………. ………. 64

Perspektivering af den teoretiske tilgang…………………………………………... ………. 69

Praktisering af håndværket……………………………………………………………… . 72

Tiden: Den praktiske regelstruktur………………………………………………………….. . 79

Visdommen……………………………………………………………………… ………. . 82

Kapitel 4. Risikoforvaltningen: Regler i praksis……………………………… 87

Risikobegrebet……………………………………………………………………………….. . 89

Risikofællesskabet ……………………………………………………………….. ………. 93

Konstruktion af egne love………………………………………………………..………. 98

Standardiserede sikkerhedsregler……………………………………………….………… 103

Regler i praksis……………………………………………………………………………. 106

Hinsides sikkerhedslovgivning……………………………………………………………… 111

Del II: Habitueringen…………………………………………………….. ……….113

Del III: Fællesskabet

Kapitel 5. Solidariteten: Arbejdets fordeling………………………………… 114

Solidariteten………………………………………………………………………. ……… 117

Fleksibiliteten…………………………………………………………………... ……… 120

Den praktiske solidaritet……………………………………………………………………. 126

Arbejdets fordeling……..…………………………………………………………………… 133

Kapitel 6. Jargonen: Den omtalte orden………………………………… ………. 136

Det flersproglige fællesskab…………………………………………………….. ………. 138

Dialoger………………………………………………………………………………………… 139

Historier………………………………………………………………………………………… 147

Praktisering af jargonen…………………………………………………………. ……… 152

Inklusion og eksklusion…………………………………………………………………….. 156

Del III: Fællesskabet……………………………………………………………………. 158

 

Del IV: Forklaringen

Kapitel 7. Bygningsfejlen: Sammenfald på tværs…………………………….. 159

Ulykker skyldes hekseri………………………………………………………………….. 162

Hændelige uheld………………………………………………………………. ………. 169

Kausalitet og årsagssammenhænge…………...………………………………... 177

Nul-visionen……………………………………………………………………………. 181

Kapitel 8. Sikkerhedskultur: Tekst og kontekst…………………….………... 185

Sikkerhedskulturbegrebet……………………………………………………….. ………. 187

Relationen mellem adfærd og kultur…………………………………………... ………. 191

Mod et bøjeligt sikkerhedskulturbegreb……………………...……………………... 199

Relationen mellem arbejdsulykker og sikkerhedskultur………………….. ………. 205

 

Del V: Slutningen

Kapitel 9. Videnskabeligheden: Viden og kunnen……………..……………... 209

Håndværket…………………………………………………………………………. ………. 210

Menneskeligheden…...……………………………………………………………………… 212

Videnskabeligheden……..………………………………………………………………….. 216

Forholdet mellem menneskeligheden og videnskabeligheden…….………. ………. 219

epilogen: fremtidige udfordringer……………………………………….. ………. 221

Anbefalinger orienteret mod fremtidig praktisk og konkret forebyggelse………. 221

Anbefalinger orienteret mod fremtidig ulykkesforskning…………………. …….… 227

Fra prolog til epilog….……………..………………………………. …….… 228