New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Bolig, mobilitet og marginalisering på arbejdsmarkedet

Niels Henning Bjørn

Socialforskningsinstituttet 2004, 121 s. (rapport 04:11)
Bogomtale fra forlaget.

“Bolig, mobilitet og marginalisering på arbejdsmarkedet” indeholder fire undersøgelser af sammenhængen mellem bolig og arbejdsmarked i Danmark.

Forskerne undersøger bl.a. den geografiske mobilitet i arbejdsstyrken og blandt de ledige. Det er kun en lille andel af arbejdsstyrken, der flytter så langt, at det kan have indflydelse på mulighederne for at få et job, og selvom de ledige flytter oftere end de beskæftigede, så er det kun 4 pct. af de ledige, der flytter på tværs af en amtsgrænse hvert år.

Det er især de unge med en videregående uddannelse, der flytter. De unge med en uddannelse har også den største økonomiske tilskyndelse til at rejse for at få et job, idet de forbliver på arbejdsmarkedet i mange år, og gevinsten ved at komme i job derved er større, end den er for seniorerne på arbejdsmarkedet.

Rapporten er udgivet i Center for Bypolitik, Byudvikling og Velfærd, der er et center uden mure med deltagelse af Byg-og-Byg, Institut for Samfundsvidenskab og Erhversøkonomi ved RUC, Geografisk Institut ved Københavns Universitet og Socialforskningsinstituttet.