New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Mænds og kvinders løn

En analyse af løngabet 1997-2001

Mette Deding og Kennson Wong

Socialforskningsinstituttet 2004, 156 s. (Rapport 04:10)
Bogomtale fra forlaget.

Der er forskel på, hvor meget kvinder og mænd tjener. Denne rapport afdækker, hvor stor forskellen er – og i hvilken grad, den kan forklares af forskellige forhold, der er karakteristiske for hhv. den kvindelige og den mandlige del af lønmodtagerne.

Cand.oecon., ph.d. Mette Deding og cand.polit. Kennson Wong analyserer således betydningen for lønforskellen af faktorerne uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche, arbejdsfunktion, deltidsarbejde samt det at have haft børnepasningsorlov. Desuden ser de på konsekvenser af, at kvinder generelt er mere fraværende i forbindelse med børn.

Analysen omfatter løngabet på såvel det samlede arbejdsmarked som i den private, den statslige og den kommunale sektor. Løngabet og forklaringerne viser sig nemlig at være ganske forskellige i de tre sektorer.