New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Handicap og beskæftigelse

Et forhindringsløb?

Bente Marianne Olsen, Thomas Clausen, Jane Greve og Steen Bengtsson

Socialforskningsinstituttet 2004, 228 s. ISBN 87-7487-744-5 (Rapport 4:03)
Bogomtale fra forlaget.

Når man spørger et repræsentativt udsnit af befolkningen i den erhvervsaktive alder, om de har et handicap eller længerevarende helbredsproblemer, svarer 20 procent ja.

I denne omfattende undersøgelse af handicappedes muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet finder forskerne bl.a., at mange handicappede klarer sig fint. Men for de personer med handicap, der oplever handicappet som et problem for deres muligheder for at arbejde, er der flere problemstillinger.

Mange virksomheder mangler kendskab til mulighederne for offentlig støtte til at afhjælpe handicaprelaterede problemer på arbejdspladsen, og på nogle virksomheder er der nogle holdningsmæssige barrierer over for handicappede medarbejdere – både hos ledelse og medarbejdere.

Rapporten viser også, at en manglende koordinering i det tostrengede arbejdsformidlingssystem, har betydning for, hvor effektiv beskæftigelsesindsatsen over for handicappede er. Både i forhold til indsatsen over for virksomhederne, men ikke mindst i forhold til indsatsen over for handicappede, der har brug for et ekstra skub.

Sidst i bogen portrætteres tre virksomheder, som med held har integreret handicappede på arbejdspladsen.