New books  Aktivt arbetsliv

Om dagens behov och framtidens möjligheter – en trendanalys

Casten Otter

Arbetslivsinstitutet 2004, 146 s. ISBN 91-7045-715-8
Bogomtale fra forlaget.

Förändring är tillväxtens och välfärdens livsluft. För många är delaktighet i denna utvecklingsprocess det som gör arbetslivet intressant och berikande. För andra betyder förändringar arbetslöshet och kanske utanförskap. Framgångsrika omställningssystem är en grundläggande politisk fråga.

Den demografiska obalansen, sjukskrivningarna, de utanförstående arbetslösa, utflyttningen av jobb – problemen är många. Stressen skulle minska, tillväxten öka och den offentliga sektorn få utrymme för mer offensiva insatser om färre var beroende av försörjning över socialförsäkringarna och i stället deltog i produktionen.

För såväl de grupper som gynnats av förändringarna som de som missgynnats gäller att institutionerna kring arbetsmarknaden måste stimulerar individen att planera för ett aktivt arbetsliv, enligt Casten von Otter. Individens egna ambitioner och drivkrafter är avgörande för om omställningen fungerar. Detta kräver ett nytt förhållningssätt från arbetsmarknadens parter, sjukförsäkrings- och utbildningsmyndigheter med flera aktörer som är involverade i att stödja och driva på samhällsutvecklingen.

Arbetslivsinstitutet har utfört den analys av trender i arbetslivet som redovisas här, på uppdrag av regeringen. Professor Casten von Otter är sociolog, verksam vid Arbetslivsinstitutet. Detta är den andra trendanalysen han utför åt regeringen. Den första, "Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv", gavs ut av Arbetslivsinstitutet 2003.