New books  Organisering, ledning, miljö

Lena Agevall og Lars Zanderin

Växjö, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2002, 376 s. ; (Rapport / Universitetet i Växjö. Institutionen för samhällsvetenskap 2002:14) ; ISBN 91-89317-14-2 ; ISSN 1401-6346
Bogomtale fra forlaget.