New books  Arbetet - välfärdens grundval

Gunnar Wetterberg

SNS 2004, 205 s. ISBN 91-7150-935-6
Bogomtale fra forlaget.

Det är människans möda som är grunden för välfärdssystemen. Arbetslinjen är de närmaste årtiondenas stora utmaning. Om dagens trender står sig kommer vi att vara 5─10 procent färre i arbetskraften år 2030, samtidigt som pensionärerna blir 50 procent fler. Det gäller att mobilisera alla reserver och att använda resurserna effektivt.

De som bagatelliserar problemen bidrar till att göra dem värre. Om man vet vilka påfrestningar som väntar kan man mildra följderna.

Gunnar Wetterberg är född 1953 i Malmö. Han utbildade sig till historiker och diplomat, och tjänstgjorde bl.a. i Hanoi och Genève. Så småningom blev han huvudsekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), och därefter departementsråd och chef för Finansdepartementets strukturenhet, med ansvar för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Efter några år som direktör i Svenska Kommunförbundet är han numera samhällspolitisk chef i SACO. Hans senaste böcker är "Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid" och "Levande 1600-tal". Tidigare titlar av Gunnar Wetterberg utgivna av SNS Förlag är "Kommunerna" och "Historien upprepar sig aldrig".