New books  Var står svensk arbetslivsforskning ?

Lägesbild och framtidsanalys

Kenneth Abrahamson og Thomas Heldmark

FAS, Stockholm 2004, 153 s.
Bogomtale fra forlaget.

Dokumentation och övrigt bakgrundsmaterial från konferensen i Stockholm november 2003.