New books  Læring i et spændingsfelt

Mellem uddannelse og arbejde

Pernille Bottrup og Christian Helms Jørgensen

Roskilde Universitetsforlag 2004, 242 s. ISBN 8778672740
Bogomtale fra forlaget.

Læring i et spændingsfelt bidrager til en bedre forståelse af samspilsproblemerne mellem de erhvervsrettede uddannelser og arbejdspladserne, samtidig med at den kommer med forslag til dets løsning.

Hvorfor opleves uddannelse og arbejde som forskellige verdener? På hvilke områder er der en pointe i at fastholde forskelligheden? Og hvordan kan man i praksis bygge bro mellem uddannelse og arbejde?

Bogens forfattere, som tæller både forskere og praktikere, har sammen anlagt en række nye perspektiver på problemet. Der er både artikler, som skaber overblik over problemfeltet, og artikler, som går ned i specifikke temaer som: mentoring, læringsmiljøer, netværk mellem skole og virksomheder, livshistorie og realkompetencer.

Bogen henvender sig til såvel undervisere og professionelle som praktikere inden for feltet.

Læring i et spændingsfelt - mellem uddannelse og arbejde er den anden udgivelse fra Learning Lab Denmarks konsortium 'Workplace Learning'. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker de læreprocesser, der finder sted i arbejdslivet og i samspillet mellem arbejdspladser og de formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet, der er finansieret af Undervisningsministeriet, fokuserer primært på de kortuddannedes problemstillinger.