New books  Fra kæft trit og retning til moderne ledelse

Hæren 1950-1995

Ole Bjørn M. Jensen, Ole P. Olsen, Per Svensson og John Zilmer

DJØF Forlag 2004, 275 s. ISBN 87-629-0269-5
Bogomtale fra forlaget.