New books  Vidensdeling

Perspektiver, problemer og praksis

Peter Holdt Christensen

DJØFs Forlag 2004, 144 s. ISBN 87-629-0218-0
Bogomtale fra forlaget.

"Vidensdeling" handler om, at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer. Dette gøres ved at sikre, at den, der har behov for viden, får adgang til viden.

Det lyder jo umiddelbart meget enkelt. Ikke desto mindre er der mange faktorer, der komplicerer vidensdeling - hvordan ved personen, der har behov for viden, eksempelvis om denne viden overhovedet eksisterer, og hvor befinder den sig så i øvrigt? Der er dog også faktorer, der fremmer vidensdeling - således hjælper vi ofte gerne kolleger med at få adgang til viden, fordi vi ved, at kollegerne senere hen nok også skal hjælpe os, hvis vi får behov for viden. Vidensdeling rummer således en række muligheder og problemstillinger.

Bogens analyser af vidensdeling tager udgangspunkt i undersøgelser af danske virksomheder, der ikke anvender forkromede strategier for vidensdeling, men som dog hver især oplever problemer, perspektiver og udfordringer ved vidensdeling. Bogen giver både et overblik over, hvad vidensdeling er, og anvisninger på, hvordan vidensdeling kan praktiseres.

Udover et indledende og afsluttende kapitel består bogen af seks kapitler: kapitel to definerer hvad vidensdeling er, og diskuterer aktuelle temaer i litteraturen om vidensdeling. Kapitel tre sætter vidensdeling i perspektiv ved at betragte processen som et bytteforhold der både kan være økonomisk, organisatorisk og socialt. Kapitel fire analyserer hvad det egentlig er for en viden der deles, og i kapitel fem analyseres hvor denne viden så eksisterer. Kapitel seks analyserer hvorledes der kan opnås adgang til den viden der skal deles, og i kapitel syv diskuteres en række metoder til at praktisere vidensdeling med.

KAPITEL 1- INTRODUKTION

KAPITEL 2 - HVAD ER VIDENSDELING?

KAPITEL 3 - VIDENSDELING I PERSPEKTIV

KAPITEL 4 - VIRKSOMHEDENS VÆRDIFULDE VIDEN

KAPITEL 5 - HVOR ER DEN VÆRDIFULDE VIDEN?

KAPITEL 6 - ADGANG TIL DEN VÆRDIFULDE VIDEN

KAPITEL 7 - VIDENSDELING I PRAKSIS

KAPITEL 8 - AFSLUTNING