New books  Den danske model i et integreret Europa

Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum

Peter Nedergaard

DJØFs Forlag 2004, 272 s. ISBN 87-574-1046-1
Bogomtale fra forlaget.

Festskriftet udgivet i anledning af 40 års jubilæet for arbejdsretschef i Beskæftigelsesministeriet Einar Edelberg omhandler en række helt aktuelle emner: Det arbejdsretlige område og den danske model, erfaringerne med den danske model, den arbejdsmarkedspolitiske integration i EU og betydningen for de nationale aftalesystemer, samt EU's charter om de grundlæggende menneskerettigheder.

I de seneste år har det, som er blevet benævnt "den danske model" på arbejdsmarkedet, skullet finde sin plads i en - også på det arbejdsretlige område - tættere integreret Europæisk Union.

Artiklerne i første del om arbejdsretten og den danske model diskuterer de større eller mindre problemstillinger, der rejser sig i kraft af den danske model, og som kan være udløst af den europæiske integration og andre forhold.

Erfaringerne med den danske model ved implementeringen af forskellige nye EU direktiver afdækkes i bogens anden del. Bidragene belyser modellens fleksibilitet ifht. og samspil med nye EU-regler. I den tredje del behandles virkningen af den europæiske arbejdsmarkedspolitiske integration for aftalesystemerne i EU-landene.

Der afsluttes i fjerde del med en omtale af konsekvenserne af indskrivningen af EU's Charter som grundlæggende rettigheder i EU's kommende forfatningstraktat, f.eks. muligheden for at indgå eksklusivaftaler.

Om bidragydere og redaktion:

Forskerne


Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, forskningsledere, Københavns Universitet Ruth Nielsen, professor, Copenhagen Business School Ole Hasselbalch, professor, Handelshøjskolen i Århus

Embedsmændene


Nina Holst-Christensen, kommitteret, Justitsministeriet Per Bremer Rasmussen, finansdirektør og Kristian Vie Madsen, specialkonsulent, Økonomi- og Erhvervsministeriet Odile Quintin, generaldirektør, Europa-Kommissionen Dr. Cornelia Fischer, ministeriedirektør, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Politikerne


Lars Barfoed, medlem af Folketinget Ole Sohn, medlem af Folketinget og Bent Gravesen, SF's politiske sekretariat på Christiansborg Charlotte Antonsen, medlem af Folketinget Knud Erik Kirkegaard, tidl. arbejdsminister og medlem af Folketinget Palle Simonsen, tidl. minister

Organisationernes folk


Hans Jensen, formand for LO Helge Werner, advokat, Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Rønnow Bruun, advokat, LO og Pernille Leidersdorff-Ernst, konsulent, LO Rasmus Edelberg, cand.scient.pol., Electronic Data Systems (EDC) i Danmark

Advokaterne


Lars Svenning Andersen og Jacob Sand, advokater Mariann Norrbom, advokat

Departementschef i Beskæftigelsesministeriet, Bo Smith, har skrevet forordet. Kontorchef i Beskæftigelsesministeriet, Peter Nedergaard, har redigeret bogen.