New books  Arbeid i team

Læring og utvikling i team

Monica Rolfsen og Morten Levin

Fagbokforlaget 2004, 188 s. ISBN 82-450-0207-0
Bogomtale fra forlaget.

Det sentrale temaet i denne boken er arbeid og på hvilken måte arbeid i team kan bidra i en positiv retning i arbeidslivet. Forfatterne ønsker å belyse hvordan arbeid i team kan bli effektivt, lærerikt og utviklende. Samspillet mellom medlemmene i teamet vil kunne bidra til individuell utvikling og til etablering av fellesskap som er gjensidig stimulerende og verdifullt.

De fleste mennesker deltar i team i arbeidslivet, i frivillige organisasjoner og i politikk. Team er den mest grunnleggende organisasjonsformen vi kjenner til. Derfor er det viktig å utvikle både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i teamarbeid. Den faglige forståelsen er grunnlaget for å kunne utvikle egne ferdigheter til å samarbeide med andre mennesker.

Boken er bygd rundt tre ankerfester. For å utvikle ferdigheter i teamarbeid trengs det for det første faglige begreper om teamets prosesser og funksjoner. For det andre betraktes team som en arena for både individuell og kollektiv læring. Det tredje sentrale perspektivet er ledelse. Alle team må ledes, men ikke nødvendigvis av samme person til enhver tid. Ledelse betraktes her som et sett av oppgaver som må ivaretas.

Arbeidslivsforskeren Phillip Herbst sa: "Produktet av arbeid er mennesker." Vi tror at alle mennesker har et grunnleggende ønske om å skape noe i samarbeid med andre. Samspillet mellom mennesker i en arbeidsutøvelse i team skaper mennesket, samtidig som menneskene skaper teamet. Team er en grunnleggende sosial og produksjonsmessig enhet, og vi er avhengige av dette samvirket for å skape resultater. Bokens mål er å være et hjelpemiddel i å utvikle både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Morten Levin er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Monica Rolfsen er sivilingeniør og doktoringeniør og arbeider som førsteamanuensis ved NTNU og seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.