New books  Fleksibilitet og byråkrati

Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet

Dag Olberg

FAFO 2004, 410 s. ISBN 82-7422-411-8 (doktorafhandling)
Bogomtale fra forlaget.