New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Livslang læring i norsk arbeidsliv

Torgeir Nyen, Anna Hagen og Sveinung Skule

FAFO 2004 121 s. ISBN 82-7422-430-2
Bogomtale fra forlaget.

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003, og vil bli gjentatt i årene som kommer. Denne grunnlagsrapporten inneholder en systematisk gjennomgang av resultater og sammenhenger fra lærevilkårsmonitoren for 2003. Grunnlagsrapporten er ment som et dokumentasjonsgrunnlag for den mer kortfattede og lett tilgjengelige sammendragsrapporten.

Innhold

Formell videreutdanning

Kurs og annen opplæring

Læring gjennom arbeid

Læringsbehov og læringshindringer

Lærevilkårsprofiler

Grupper med svake lærevilkår