New books  Arbejdssamfundet

Den beslaglagte tid og den splittede identitet

Jens Tonboe og Michael Hviid Jacobsen

Hans Reitzels Forlag 2004, 368 s. ISBN 87-412-2329-2
Bogomtale fra forlaget.

Danmark er blevet et arbejdssamfund med et arbejdsmarked, der aldrig har drænet det civile samfund så voldsomt som i dag!

Aldrig har arbejdet beslaglagt så meget af danskernes samlede tid og energi som i disse år. Flere arbejder længere tid; selv tilbagetrækningsalderen stiger. Familielivet og samfundslivet sættes under pres, det sociale samvær flytter ud af familien og ind på arbejdspladsen, og velfærd er i fare for at udvikle sig til workfare.Det er et generelt vestligt problem, og Danmark markerer sig som det mest fremtrædende Arbejdssamfund i Europa.

Bogens 12 kapitler dokumenterer og diskuterer denne udvikling og dens konsekvenser teoretisk og empirisk med bidrag fra USA, England, Frankrig, Sverige, Norge og Danmark om bl.a. arbejdsbegrebet og tidsbegrebet, velfærdssystemer, udnyttelse af kvalifikationer, fleksibilitet, mobilitet, karriere, tidsfælder, ligestilling, splittet identitet og stress.

Arbejdet, dets organisering og relation til de øvrige livssfærer har altid været en af sociologiens hovednøgler til forståelse af samfundet. I dag er temaet højaktuelt rent politisk, idet arbejdsmarkedspolitikken er et af de helt centrale områder i regeringens plan for 'reformering' af velfærdssamfundet.

Blandt bidragyderne til Arbejdssamfundet er Zygmunt Bauman, Arlie Russell Hochschild, Daniel Bertaux, Margareta Bäck-Wiklund, Thomas P. Boje, Mette Jensen og Charlotte Bloch.

Bogen er redigeret af MICHAEL HVIID JACOBSEN, adjunkt i sociologi, og JENS TONBOE, professor i sociologi, begge ved Institut for Sociale Forhold og Organisation ved Aalborg Universitet.