New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Den danske velfærdsstats historie

Antologi

Niels Ploug, Ingrid Henriksen og Niels Kærgård

SFI 2004, 286 s. ISBN 87-7487-762-3
Bogomtale fra forlaget.

Den danske velfærdsmodel kaldes til tider socialdemokratisk. Men stort set alle politiske partier har bidraget til udviklingen af den de sidste 100 år.

Velfærdspolitikken er helt central i den politiske debat og den politiske strid i dag. Socialdemokratiet har spillet en stor rolle for velfærdsstatens indretning og udvikling. Men der har været langt større politisk enighed om den i Danmark end i mange andre lande.

Den danske velfærdsmodel repræsenterer et nationalt politisk kompromis om, hvordan man omsætter nogle overordnede principper om solidaritet og hjælp til de svageste i samfundet til praksis. Det vil sige om, hvordan man organiserer og finansierer de sociale og de sundheds- og uddannelsesmæssige ydelser, som de fleste mener, er nødvendige.

“Forskellen i synspunkter har været mindre og sammenfaldet af interesser større end i andre lande. Derfor er der etableret et velfærdssystem, som er mere harmonisk og på en række områder mere omfattende end i de fleste andre lande i verden,” siger forskningschef Niels Ploug. Han har sammen med lektor Ingrid Henriksen og professor Niels Kærgård redigeret en ny antologi fra Socialforskningsinstituttet, der afdækker nogle væsentlige forudsætninger for den danske velfærdsstat, som den ser ud i dag.

Velfærdsstaten er et miks af socialpolitiske idealer og økonomiske og samfundsmæssige realiteter. Artiklerne i bogen beskriver i internationalt perspektiv udviklingen af syge- og arbejdsløshedsforsikringer, pensionsordninger og socialreformerne i første halvdel af 1900-tallet. Derudover præsenterer forskerne nogle aktuelle vinkler på familie- og boligpolitikken, firkløverregeringens socialpolitik i 1980’erne og Socialkommissionen i 1990’erne.

Øvrige forfattere til antologien er Jørn Henrik Petersen, Palle Bruus, Jacob Christensen, Niels Finn Christiansen, Klaus Pedersen, Palle Simonsen, Aase Olesen, Viggo Jonasen, Lisbeth Knudsen og Hedvig Vestergaard.