New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomheders sociale engagement

Årbog 2004

Helle Holt, Martin S. Jørgensen, Søren Jensen og Dorthe Lange

SFI 2004, 175 s. ISBN 87-7487-767-4
Bogomtale fra forlaget.

Der er et svagt voksende socialt engagement at spore på de danske virksomheder. Det mener lønmodtagerne i den årlige undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet står for. Samtidig tyder besvarelserne fra de 6.512 lønmodtagere på, at man bliver mere positiv overfor ansættelse af kollegaer med nedsat arbejdsevne eller fra fremmede kulturer, hvis man har mødt dem på arbejdspladsen.

Undersøgelsen, der nu har kørt i seks år, viser, at lidt flere lønmodtagere oplever, at arbejdspladserne tager forebyggende hensyn til særlige grupper af ansatte. Også stemningen på virksomhederne over for at ansætte personer med en fremmed kulturel baggrund har ifølge lønmodtagerne gennemgået en positiv udvikling

Lønmodtagerne er dog ikke så positive i deres vurderinger af virksomhedernes indsats som virksomhederne selv. Sammenligner man med sidste års undersøgelse af virksomhedernes egne vurderinger, viser det sig, at der er en mindre andel af lønmodtagere end virksomheder, der oplever, at der tages hensyn til særlige grupper af ansatte.

Konkrete erfaringer er afgørende for lønmodtagernes holdninger
Lønmodtagernes egne holdninger til hhv. fastholdelse og nyansættelse af personer med nedsat arbejdsevne har udviklet sig i positiv retning.

”Det er især, når lønmodtagerne selv oplever fastholdelse og nyansættelse af kolleger med nedsat arbejdsevne, at der skabes en positiv indstilling,” fortæller undersøgelsens leder, seniorforsker Helle Holt, der tilføjer: ”Skal antallet af lønmodtagere med en positiv holdning stige yderligere, kan man fx give dem flere konkrete erfaringer med personer med nedsat arbejdsevne.”

Også virksomhederne er i de senere år blevet mere positive overfor både fastholdelse og nyansættelser af personer i job på særlige vilkår, og der synes derfor at være et potentiale for at forøge det sociale engagement yderligere i de kommende år.

I år ser målingen desuden nærmere på tilbagetrækningsalderen. Her viser resultaterne, at de fysiske krav på jobbet og jobtilfredshed påvirker tidspunktet for lønmodtagernes tilbagetrækning, men at kvinder og mænd bliver påvirket forskelligt.