New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Rummelighedens rammer

Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning

Maja Rosenstock, Karen Tinggaard, Helle Holt og Søren Jensen

SFI 2004, 189 s. ISBN 87-7487-766-6
Bogomtale fra forlaget.

Der er en række støttemuligheder til at hjælpe disse grupper i arbejde. Problemerne opstår, når der ikke er et tæt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, der har særlig viden inden for de lovgivningsmæssige muligheder, og de amtslige jobkonsulenter, der især har kendskab til disse personers særlige behov. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet om ansættelsesmulighederne for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning.

Rapporten påpeger, at behovet for koordination er særligt stort for denne gruppe, fordi mange led er indblandet i den enkelte persons behandlings- og beskæftigelsesforløb, fx hospitaler, genoptræningscentre, distriktspsykiatri, virksomheder, AF og beskyttede værksteder.

”Med tanke på den kommende kommunalreform bliver det afgørende, at man formår at bevare, koordinere og samle den nødvendige viden. I den henseende vil det være væsentligt at beskæftigelsesindsatsen varetages af en jobkonsulent med særlig viden om disse personers behov, og at der afsættes tid til afklaring og opfølgning.” siger seniorforsker Helle Holt. ”En anden barriere er, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for permanent ansættelse af en støtteperson, der kan hjælpe personerne på arbejdspladsen.”

Undersøgelsen viser, at der skal bankes på arbejdsgiverens dør, hvis en ansættelse på særlige vilkår skal etableres. Virksomhederne ønsker desuden økonomisk kompensation og efterlyser hjælp til det administrative papirarbejde.
 
Forskerne har interviewet en række jobkonsulenter samt arbejdsgivere, kollegaer og ansatte i virksomheder, der har gode erfaringer med ansættelser af de nævnte grupper.

Rapporten er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen