New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Lukning og indskrænkning af virksomheder

Konsekvenser af globalisering

Peter Pico Geerdsen, Jan Høgelund og Mona Larsen

SFI 2004,90 s. ISBN 87-7487-765-8
Bogomtale fra forlaget.

Konkurrencen fra lavtlønslande som fx Indonesien og Malaysia har tilsyneladende ikke hidtil haft store negative beskæftigelses- og indkomstmæssige konsekvenser for lønmodtagerne i industrien. Dog står det lidt værre til for lønmodtagerne i tekstil- og beklædningsindustrien og transportmiddelindustrien.

Socialforskningsinstituttets undersøgelse tager udgangspunkt i de dele af industrien, der er særligt udsat for konkurrence fra lavtlønslande, og er baseret på fratrådte lønmodtagere fra arbejdssteder, som lukkede eller reducerede medarbejderstaben med mindst 30 % i 1997.

Rapporten er et forsøg på at give et bud på konsekvenserne af globaliseringen for lønmodtagerne i den danske industri, og forskerne afviser langt hen ad vejen de skræmmebilleder, vi kender fra dagspressen.

Tværtimod ser det ud til, at fratrådte lønmodtagere i de ramte dele af industrien klarer sig mindst lige så godt som fratrådte i de dele af industrien, der ikke er så udsat for global konkurrence. De kommer lige så ofte i arbejde igen og har samme lønudvikling.

Dog er lønmodtagere inden for tekstil- og beklædningsindustri og transportmiddelindustri hårdere ramt. Der er flere, der fratræder som følge af virksomhedslukninger eller indskrænkninger, og de har en ringere lønudvikling efter fratrædelsen. De fratrådte i tekstil- og beklædningsindustrien har desuden efterfølgende en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen af de arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af globalisering i industrien er udført for Danmarks Erhvervsråd.