New books  Med kurs mod mangfoldighed?

Begreber og praksis i integrationsindsatsen

Margit Helle Thomsen

Hans Reitzels Forlag 2004, 304 s. ISBN 87-412-2307-1
Bogomtale fra forlaget.

Begrebet mangfoldighedsledelse er et ord, der er stærkt på vej ind i den danske integrationsdebat. I takt med at efterspørgslen på arbejdskraft stiger, bliver det stadig tydeligere, at integration af bl.a. nydanskere er en nødvendighed, samt at arbejdspladsernes ledelsesforhold og ledernes evne til at håndtere forskellighed har en afgørende betydning for integrationen.

Der har ofte været sat fokus på de nye erhvervsgruppers faglige mangler og på kulturelle forskelligheder. Samtidig har diskussionen været præget af overvejende kvantitative undersøgelser, som især har belyst tendenser ud fra statistisk materiale som f.eks. de høje arbejdsløshedstal blandt nydanskere og barrierer hos arbejdskraften som manglende sproglig kompetence eller uddannelse.

I Med kurs mod mangfoldighed? anlægges en kvalitativ betragtningsmåde. I bogens første del præsenteres en række centrale begreber i integrations- og mangfoldighedsindsatsen. I anden del beskrives praksiserfaringer fra integrations- og mangfoldighedsindsatsen i form af undersøgelser og analyser foretaget i forskellige offentlige og private virksomheder.

Bogen belyser, hvordan mangfoldighed på arbejdsmarkedet kan være med til at fremme innovation, kreativitet og nytænkning, og argumenterer for, at en øget mangfoldighed vil være til gavn for såvel arbejdstagere som virksomheder.


Bidragydere: Margit Helle Thomsen, Elisabeth Plum, Iben Jensen, Pia Justesen, Sune Skadegård Thorsen, Mette Thomsen, Anders Ejrnæs, Tine K. Lindhard, Nina George, Mette Moes, Camilla Sandfeld, Nina Kabell og Jakob Katz.

De er alle beskæftiget med spørgsmål omkring integration, ligestilling, interkulturel kommunikation og mangfoldighedsledelse.