New books  Sosialt arbeid

Historie og bakgrunn

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Gyldendal Oslo 2004, 140 s. ISBN 82-05-32600-2
Bogomtale fra forlaget.

Sosialt arbeid – i en eller annen form – har alltid vært en del av alle organiserte samfunn, og et aktivt element både i repressiv maktutøvelse, moderne velferdsstater og i samfunnskritisk virksomhet. Mye sosialt arbeid har funnet sitt verdifundament i religion.

En forståelse av den historiske bakgrunnen for sosialt arbeid og den moderne velferdsstaten er en viktig del av vår dannelse. Dette er viktig for å forstå det ideologiske grunnlaget for sosialt arbeid, de teoriene som er utarbeidet for praktisk handling, vår sosialpolitikk og den praktiske utøvelsen av denne politikken.
Sosialt arbeid – i en eller annen form – har alltid vært en del av alle organiserte samfunn, og et aktivt element både i repressiv maktutøvelse, moderne velferdsstater og i samfunnskritisk virksomhet. Mye sosialt arbeid har funnet sitt verdifundament i religion.