New books  Det flexibla arbetets villkor

Om självförvaltandets kompetens

Marika Hanson

Arbetslivsinstitutet 2004, 200 s. ISBN 91-7045-718-2
Bogomtale fra forlaget.

Någon gömde manualen. Slutade tillhandahålla gränser och strukturer, och tog bort ramar och riktlinjer för arbetets utförande. Erbjöd istället flexibilitet, frihet och eget ansvar och gjorde gällande att detta var något gynnsamt och gott för alla parter. Ett vinnande produktionskoncept för uthålliga och utvecklande arbeten, där den moderna flexibla organisationsformen anses främjande såväl för individens välbefinnande som företagens effektivitet. Så inleds denna avhandling i pedagogik om den självförvaltande kompetens som flexibla arbeten kräver av sina innehavare. Ett teoretiskt bidrag med praktisk tillämpning i sikte.

Ur distansarbetares och frilansares redogörelser för arbetsvillkor och handlande framträder att det blir upp till den enskilda individen att organisera sitt arbete. Att avgöra om det hon uträttat är tillräckligt bra och färdigt, och att sätta gränser för vad hon orkar och kan. Det traditionella arbetets tidsstruktur är borta och istället blir det arbetsuppgiften som styr arbetets uppläggning. En frihet som på gott och ont fordrar en självförvaltande kompetens – en förmåga att fortlöpande skriva sin egen manual så att både arbetet och livet som helhet går ihop.

Hur kommer då arbetsvillkoren i flexibla arbeten till och vad består egentligen denna självförvaltandets kompetens av? Och vilka kan konsekvenserna tänkas bli ur ett bredare arbetslivsperspektiv? Detta är exempel på frågor där avhandlingen bidrar till handlingsinriktad förståelse.