New books  Organisasjonsteori for offentlig sektor

Instrument, kultur, myter

Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik

Universitetsforlaget, Oslo 2004, 212 s. ISBN 8215004040
Bogomtale fra forlaget.

Offentlige organisasjoner er ofte mye mer komplekse enn private. Da fungerer det dårlig å overføre prinsippene fra privat sektor direkte til det offentlige.
Organisasjonsteori for offentlig sektor behandler kompleksiteten i offentlig sektor ut fra ulike perspektiver; et instrumentelt, et kulturelt og et myteperspektiv. Boka er forankret i en faglig tradisjon som kombinerer organisasjonsteori, demokratiteori og studiet av beslutningsatferd i formelle organisasjoner.