New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Seniorers konkurrencekraft

Analyse af seniorpolitikker og seniorers værdi i fire nordiske lande

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd 2004 (TemaNord 2004:517), 137 s. ISBN 92-893-1002-2
Bogomtale fra forlaget.

Seniorernes situation på arbejdsmarkedet bliver stadig mere aktuelt ud fra et demo-grafisk og økonomisk perspektiv. En række fremskrivninger viser entydigt, at der i de nordiske lande bliver flere og flere ældre medarbejdere som nærmer sig pensionsal-deren, mens der samtidig er færre yngre til at opretholde arbejdsstyrken. Det giver oplagte problemer for den fremtidige finansiering af de nordiske velfærdsstater, hvor-for øgede incitamenter til at fastholde medarbejderne længere på arbejdsmarkedet står mere og mere centralt på den nationale arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.

Denne rapport indeholder en analyse af seniorpolitikker og seniorers konkurrencekraft i de fire nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland. Analysen er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsmarkedsudvalg og udarbejdet af PLS Rambøll Mana-gement i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Analysen er gennem-ført i perioden fra august til december 2003.