New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Integrering av invandrare

Rollen av bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter i Norden

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd 2004, 67 s. ISBN 92-893-1085-5
Bogomtale fra forlaget.

Konferensen Integrering av invandrare och rollen av bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter i Norden anordnades den 8-9 september 2004 på Hanaholmen i Esbo i samråd med Nordiska ministerrådet, arbetsministeriet, undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen. Konferensen finansierades av Nordiska ministerrådet.

Konferensens målsättning var att diskutera åtgärder för att förbättra integrationen av invandrare både på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Det handlade bl.a. om att i större utsträckning tydliggöra individens kunskap, kompetens och ta till vara individens egna drivkrafter. Här spelar bedömningen av invandrares tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter en stor roll. På denna konferens presenterades hur invandrarens utbildning och arbetslivserfarenheter bedöms i de nordiska länderna och hur man kan införa gemensamma system för att underlätta invandrarens tillgång till den nordiska arbetsmarknaden och vidare studier i de nordiska länderna.

Publikationen består av föreläsningsmaterial.