New books  Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete

Bo Johansson, Kaj Frick og Jan Johansson

Studentlitteratur 2004 473 s. ISBN 9144034903
Bogomtale fra forlaget.

De senaste årens debatt om ohälsan i arbetslivet har kanske mer än något annat handlat om kostnaderna för sjukskrivningarna och hur vårt socialförsäkringssystem fungerar. Det mycket viktiga preventiva och avhjälpande arbetsmiljöarbetet liksom myndighetstillsynen har tyvärr hamnat i skymundan.

Syftet med den här boken är lyfta fram detta försummade område och att stimulera till en konstruktiv debatt om vad som bör göras för att utveckla framtidens arbetsmiljöarbete och därmed skapa friskare arbetsplatser.

Formandet av ett effektivt framtida arbetsmiljöarbete innebär ett omfattande utvecklingsarbete för många aktörer. Den nödvändiga basen för utvecklingsarbetet måste utgöras av en gemensam uppfattning om nuläget och de problem som finns. Utan tydliga visioner om hur arbetslivet ska utvecklas kan vi heller inte få de arbetsplatser som vi önskar oss och förtjänar. Vi behöver inte känna till alla detaljer men vi måste vara klara med vilken inriktning färden ska ha. Finns det då någon gemensam färdplan hos de styrande aktörerna? Kommer det att vara möjligt att forma en gemensam strategi för att hantera de svåra problem vi står inför? Hur bör framtidens väl balanserade arbetsmiljö- och tillsynsarbete se ut? Boken ger svar på en del av dessa frågor, reser flera nya, men ger en mängd konkreta utvecklingsförslag.

Boken riktar sig till en bred målgrupp med intresse för arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor och kanske främst till grupper som utövar inflytande i dessa frågor. För studenter på högskolenivå ger boken en god introduktion till området arbetsmiljöarbete och dessutom många goda uppslag till aktuell fördjupningslitteratur inom området.

Varför är arbetshälsan inte god?

Bättre arbetarskydd men osystematiskt arbetsmiljöarbete, 11

Debatten om arbete och hälsa handlar om många frågor, 13
1970 talets stora reformer blev mest isolerat tekniskt arbetarskydd, 16
1990 talet: Nya reformer för att fylla gapen i de gamla, 20
Det nuvarande läget i arbetet för friska arbetsplatser, 21
Utvecklingsvägar framåt – bokens olika teman, 24

Parters och experters syn på framtidens arbetsmiljöarbete

Framtidens arbete och arbetsmiljö, 29
Att stärka individen i det moderna arbetslivet, 32
Reflexioner om bra jobb i framtidens företag, 44
Arbetsplatser som låter oss erövra världen, 58
”Vi” och ”dom andra” – på väg mot ett arbetsmiljöarbete för alla, 66

Pengar, makt och ansvar, 97
Vem ska betala?, 99
Ett socialförsäkringssystem som gynnar arbetsmiljön, 110
Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen över tid och vad vi kan lära av det, 126

Organisation, ledning och ledarskap, 153
Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv, 156
Förutsättningar för kommunernas arbetsmiljöarbete på 2000-talet, 184
Ledningssystem för hälsosamma arbetsplatser, 213
Ledarskap – går det att kvalitetsstämpla? Kan certifiering av arbetsmiljöledning bidra till en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet?, 230

Dialog för verksamhetsutveckling, 247
Trepartssamtal – en nödvändig samverkansstrategi för att minska ohälsan i arbetslivet!, 250
Arbetsmiljöarbete som problemlösning, 269
Planering för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, 284

Riskhantering, stöd och tillsyn, 305
Riskhantering i företag och samhälle, 310
Strategier för bättre arbetsmiljö i små företag, 328
Företagshälsovård i förändring, 348
Den tandlösa tigern, 367
Den svenska arbetslivsforskningen som förändrande kraft
Arbetsmiljöinformation online – en möjlighet men inget självändamål, 379
Henrik Lindahl
Inspektörens dilemma, 386
Lars Lindblom och Sven Ove Hansson
Tillsyn som improvisation, 398

Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete
– diskussion och förslag
Diskussion och förslag, 417
Förutsättningar för att nå friska arbetsplatser, 417
Mål och ansvar för arbetsmiljöarbetet, 420
Stöd för lokal utveckling, 424
Tillsyn och övriga statliga instrument för friska arbetsplatser, 432
Våra slutsatser och förslag för framtidens arbetsmiljöarbete, 435
Några exempel på moderna managementmodeller, 443
Författarpresentationer, 447