New books  Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter

Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern

Rolf Utgård

FIFO 2004, 240 s. ISBN 82-7422-452-3
Bogomtale fra forlaget.

Denne boka gir et innblikk i de store konsernenes verden. Her i halvskyggen finner vi de myteomspunnete konserntillitsvalgte og kan studere en rekke uformelle prosesser og fenomener som ikke er blitt satt søkelyset på tidligere. Denne verdenen har vært forfatterens i et par tiår, og gjennom denne studien får vi litt innsyn i partssamarbeidets mange sider – i vekslingen mellom selvopplevde historier og forskerens blikk. En hovedkonklusjon er at partssamarbeidet utvikles i retning av tidligere involvering og mer omfattende deltakelse. Ingen omstillinger kommer lenger som et sjokk på de tillitsvalgte, og konsernsjefene forteller at de konserntillitsvalgte er nødvendige redskaper å ha i verktøykassa. Dette tette samarbeidet gjør de tillitsvalgte sårbare, og faren for kooptering er stor. Hvordan håndterer partene disse vanskelige sakene, og hva kan de store konsernene, de som mer enn de fleste kjenner trykket fra verdensmarkedet, fortelle oss om morgendagens løsninger og framtida til den «norske modellen»?