New books  Ögonblickets tyranni

Snabb och långsam tid i informationssamhället

Thomas Hylland Eriksen

Nora, Nya Doxa, 2001, 191 s. ; ISBN 91-578-0372-2
Bogomtale fra forlaget.

Vem trodde att all denna tidsbesparande teknologi som vi omger oss med skulle innebära att vi alla har mer ont om tid än någonsin? Vår nåbarhet närmar sig 100%; nu är det onåbarheten vi måste slå vakt om, och om rätten att tänka en tanke till slut. Thomas Hylland Eriksen är en uppmärksammad norsk antropolog.