New books  Funktionærloven

Henrik Karl Nielsen

Forlaget Thomson 2004, 417 s. 3. udgave ISBN 8761910244
Bogomtale fra forlaget.

Et praktisk orienteret opslagsværk for enhver, der i det daglige arbejder med funktionærret og ansættelsesret.

Ligesom de to forrige udgaver af Funktionærloven er denne tredje udgave opbygget som en traditionel lovkommentar, hvor funktionærlovens bestemmelser gennemgås i lyset af den foreliggende retspraksis.

Tredjeudgaven er ajourført i forhold til de seneste års omfattende ændringer i funktionærloven, herunder de nye regler om tidsbegrænset ansættelse og brug af aktieoptioner i ansættelsesforhold.

I bogens indledende kapitel gennemgås overordnede problemstillinger. Blandt andet de særlige spørgsmål, der opstår ved ansættelser i det offentlige herunder i tjenestemandslignende stillinger og spørgsmål om behandling af funktionærsager i det fagretlige system og ved individuel voldgift.

Bogen igennem søger forfatteren at sætte funktionærlovens bestemmelser i perspektiv ved at henvise til lovens sammenhæng med anden ansættelsesretlig lovgivning.

Henrik Karl Nielsen er advokat og partner i Norsker & Jacoby Advokater i København med speciale blandt andet arbejds- og ansættelsesret.