New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsskader og modtagelse af velfærdsydelser

Henning Bjerregård Bach og Mohammad Azhar Hussain

SFI 2005 ISBN 87-7487-759-3
Bogomtale fra forlaget.

Personer, der rammes af alvorlige arbejdsskader, har svært ved at forsørge sig selv. Mange trækker sig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet, idet de allerede inden Arbejdsskadestyrelsens afgørelse tilkendes førtidspension af socialforvaltningen. Og ellers vælger en del at gå på efterløn.
De mest alvorlige skader er ofte erhvervssygdomme, der er opstået over længere tid, frem for arbejdsulykker. Det betyder, at de alvorlige skader som oftest rammer den lidt ældre del af arbejdsstyrken. Og de kan netop have mulighed for at gå på efterløn.
Det fremgår af en undersøgelse, Socialforskningsinstituttet har foretaget for Arbejdsskadestyrelsen. Den kortlægger, i hvilket omfang tilskadekomne forsørges af offentlige ydelser efter forskellige typer og grader af arbejdsskader.
Folk, der rammes af bagatelagtige arbejdsskader, formår i vid udstrækning at forsørge sig selv efter en eventuel periode med sygedagpenge. De gør således ikke mere brug af offentlige ydelser som arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser, end de gjorde før skaden.
Undersøgelsen er baseret på samtlige arbejdsskader, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen i 1995-2000 (ca. 35.000 pr. år), samt på oplysninger fra Danmarks Statistik over, hvilke ydelser de tilskadekomne i samme periode har modtaget fra det offentlige.
Undersøgelsen er iværksat på Arbejdsskadestyrelsens initiativ, idet der ikke eksisterede nogen dansk viden om de velfærds- og arbejdsmæssige konsekvenser af arbejdsskader.
Arbejdsskadestyrelsen vil bidrage aktivt til at fastholde de tilskadekomnes jobmuligheder og har netop bedt om undersøgelsen for at blive bedre rustet til at forfølge dette mål.