New books  Kampen om kunskapen

Lars Ingelstam

Lärarförbundet 2004. 256 s.
Bogomtale fra forlaget.

Det är viktigt att dra in fler i samtalet om kunskap och skola! I kunskapsdebatten har schabloner som “pluggskola” och “flumskola” ställts mot varandra, vilket är enbart skadligt, anser författaren Lars Ingelstam. Nya startpunkter behövs. Varken kunskap eller läraryrke är något enhetligt; det finns många kunskapskulturer i skolans verksamhet. I Kampen om kunskapen beskrivs och diskuteras ingående, för första gången på svenska, sju kunskapskulturer. Om man tydligare kan utskilja deras innehåll, strävanden och olikheter kan förhållandet mellan skolkunskap och annan kunskap bli bättre och mer spännande. Skola och lärarutbildning kan öppna sig mera mot andra kunskapscentra och kunskapsbärare. Boken vänder sig till såväl lärare, skolledare, politiker, kulturpersonligheter och opinionsledare som studenter på högskolor, journalister, föräldrar samt yrkesverksamma inom forskning, näringsliv och förvaltning.