New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsliv og famlieliv

Get a balance!

Camilla Kring

Institut for produktion og Ledelse 2005, 331 s. (Ph. d. afhandling)
Bogomtale fra forlaget.

Denne Ph.d. afhandling handler om, hvorfor ingeniører har svært ved at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv, og hvordan balancen kan skabes. Ph.d. projektet er udført ved Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet og er en del af Ingeniørforeningen i Danmarks projekt Get A Life, Engineer!, der er støttet af Den Europæiske Socialfond med 5,2 millioner kroner.
Familien og arbejdet er stærke institutioner fyldt med traditionelle forventningsmønstre, og som derfor kan fremstå som uforanderlige for individet. Samtidig er sociale relationer og kulturelle og strukturelle tidsorganiseringer og -struktureringer med til at reproducere traditionelle handlemåder i relation arbejdslivet, familielivet samt balancen herimellem. Denne afhandling forsøger at bryde med de traditionelle forventnings- og handlingsmønstre, som kan være hæmmende for individets handlings- og udviklingsmuligheder i forhold til at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Afhandlingen opstiller en balancemodel med en subjektiv dimension, en social dimension og en tidsmæssig dimension. Balancemodellens subjektive dimension er et udtryk for, at balancen vælges og opleves af den enkelte. Den sociale dimension er et udtryk for i hvor høj grad individet er socialt forpligtet, og den tidsmæssige dimension er et udtryk for i hvor høj grad individet er begrænset af kollektive tidsrammer. Nutidens mange valgmuligheder betyder, at balancen mellem arbejdsliv og familieliv er blevet mere subjektiv. Med et stigende antal valgmuligheder bliver det mere komplekst at vælge, og individet skal derfor lære at navigere i valgmuligheder, hvor det sætter sine subjektive krav og ønsker i relation til sociale krav og tidsmæssige rammer.
For at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv er der behov for nye sociale rammer og strukturer, der kan matche den samfundsmæssige udvikling. Afhandlingen opstiller konkrete forslag til, hvordan samfundets institutioner, virksomheder og organisationer må forandre sig og skabe nye sociale rammer og strukturer, som individet kan navigere i med henblik på at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv.