New books  Læring i arbejdslivet

Knud Illeris

Roskilde Universitetsforlag 2004. 282 s. ISBN 87-786-7289-9
Bogomtale fra forlaget.

I de seneste år er læring i arbejdslivet blevet lanceret som den medicin, der skal til for at hamle op med det presserende behov for kompetenceudvikling i det moderne videnssamfund Men hvad indebærer det i praksis? Hvad kan man lære på sit arbejde, hvad kan man ikke lære, hvad lærer man bedre udenfor arbejdet i kursus- og skoleforløb, hvordan kan man få det hele til at hænge sammen, hvem har ansvaret, og hvem skal betale regningen?
Der er nok af store spørgsmål at tage fat på i forbindelse med denne spændende nyudvikling. På Learning Lab Denmark har et konsortium af 16 forskere gennem en 3-årig periode gennemarbejdet området, og i denne bog sammenfatter de deres resultater, erkendelser og anbefalinger. Bogen spænder helt fra baggrunden for den nye udvikling, over en overordnet kortlægning af området ud fra samfundsmæssige, læringsmæssige og politiske vinkler, udvikling af en oversigtsmodel og gennemgang af et bredt spektrum af praktiske tilgange, til de afsluttende perspektiveringer på både et praktisk, et teoretisk og et politisk niveau. På det praktiske plan lægges der op til et nært samspil mellem arbejdspladser og uddannelsesarrangører, og politisk til et bredt samarbejde mellem det offentlige, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne.
Bogen har på én gang en praktisk, konstruktiv og kritisk tilgang til sit emne. Den er skrevet af de 16 forskere i fællesskab og redigeret af konsortiets forskningsleder, professor Knud Illeris fra Roskilde Universitetscenter. Der er tale om en up-to-date grundbog, som for første gang på dansk og med relation til danske forhold giver en sammenhængende fremstilling af hele dette spændende felt med alle dets udfordringer og muligheder.
Læring i arbejdslivet er den femte udgivelse fra Learning Lab Denmarks forskningskonsortium Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker læreprocesser på arbejdspladsen og i samspillet mellem arbejdspladser og det formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og fokuserer primært på de kortuddannedes problemstillinger.