New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsmarkedet i Storstrøms Amt

Struktur og udfordringer

Svend Lundtorp, Jie Zhang og Bjarne Madsen

AKF 2005. 200 s.
Bogomtale fra forlaget.

Hvorfor en arbejdsmarkedsanalyse?
Uden analyser af arbejdsmarkedet i Storstrøms Amt må det regionale arbejdsmarkedsråd handle efter gehør. For at kunne handle aktivt må arbejdsmarkedsrådet skaffe sig viden om nuværende og kommende strukturelle problemer. Det gælder især områder, hvor arbejdsløshed er aktuel eller truende og områder, hvor det kan blive svært at skaffe den fornødne arbejdskraft.
Denne arbejdsmarkedsanalyse er en opfølgning af den analyse, som AF-Storstrøm gennemførte med 1999 som basisår. Her er set tilbage på udviklingen 1996 til 2002 samt lavet en fremskrivning frem til 2011.
En positiv udvikling
Dele af Storstrøms Amt har gennem mange år været plaget af stor arbejdsløshed. På denne baggrund har udviklingen fra 1996 til 2002 været yderst positiv. I denne periode er arbejdsløsheden reduceret med 41% og er nu nede på niveau med det øvrige land (tabel 1.1). Denne positive udvikling er fortsat også efter 2002 – og fremskrivningerne peger i retning af, at der i fremtiden bliver mangel på (kvalificeret) arbejdskraft.