New books  Systemisk ledelse

Den refleksive praktiker

Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan Vinther Jensen, Jørgen Gjengedal Madsen og Thomas Johansen

Dansk Psykologisk Forlag 2005. 196 s. ISBN 877706380-5
Bogomtale fra forlaget.

At se muligheder, at se problemerne som uindfriede drømme, at skabe udviklende relationer og at være opmærksom på, hvordan det sprog vi bruger, er med til at skabe virksomhedens resultater er nogle af bogens centrale elementer. Her sættes systemisk teori og praksis ind i en organisatorisk ledelsesmæssig sammenhæng. Teorierne ses som tankeværktøjer - en platform for at forstå ledelse, kommunikation og relationer i organisationer. Praksis ses som 'handleværktøjer', som giver ideer og inspiration til konkret ledelsespraksis. Bogen henvender sig til ledere, organisationskonsulenter og andre, som arbejder med at udvikle mennesker og menneskelige relationer i organisationer samt til studerende.