New books  Videnledelse i praksis

En brugsbog

Henrik W. Bendix og Anders Harbo

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004. 275 s.
Bogomtale fra forlaget.

Dette er en usædvanlig kompetent, gennemarbejdet, praksisnær og teorifunderet bog. Forfatterne har præsteret noget nær det ideele af en bog til den reflekterende praktiker.
Prof. Steen Hildebrandt, Børsen

“Videnledelse i praksis - en brugsbog“ fokuserer på videnarbejde forstået som mennesker, deres relationer og arbejdsprocesser - ikke så meget på informationssystemer og teknologi.

Bogen henvender sig til den reflekterende praktiker i private virksomheder og offentlige organisationer, hvor man beskæftiger sig med videnarbejde, og hvor effektiv brug af viden er kritisk for udviklingen.

“En brugsbog i ordets bedste forstand. Den giver indsigtsfulde og anvendelige svar uden at glemme de bagvedliggende vigtige spørgsmål. Den giver overblik og anviser genveje, men har også ydmyghed over for emnets kompleksitet. Et meget vellykket eksempel på umiddelbart anvendelig formidling af teori og generelle erfaringer. Videnledelse er også at lede efter viden - og her leder man ikke forgæves.“
Professor Henrik Holt-Larsen, Copenhagen Business School

“This book is relevant and impressive - above all because of its practical focus. It appeals to practitioners and students alike, assuming they are uniquely interested in how knowledge management is working. This is based on a clear delineation of the key principles, backed up by excellent examples and cases. An excellent book! Thank you for its practicality and clarity.“
Dr. Peter Lorange, „The Nestlé Professor“ President IMD, Lausanne

 

Indhold:
· Indledning
· Viden + ledelse = videnledelse?
· Når viden bliver levende - de forretningskritiske videnprocesser
· Videnmedarbejdere har også brug for ledelse
· Kompetenceudvikling - et personligt projekt
· Innovation - viden bliver hurtigt forældet
· Den korteste vej imellem to punkter - optimering af forretningskritiske videnprocesser
· Hvis man arbejder med og ikke imod naturen - incitamenter og barrierer
· Måling af det uhåndgribelige
· Internet og Intranet for ikke-entusiaster
· Lugten i bageriet - kultur i videnorganisationer
· Stikordsregister

Hvert af bogens kapitler er opdelt i tre spor. Gennem fortællingerne i spor 1 stilles skarpt på de udfordringer og dilemmaer der er knyttet til videnledelse i meget forskellige miljøer. I spor 2 indrammes, systematiseres og beskrives en række centrale temaer. Anbefalingerne i spor 3 viser fremgangsmåder, der gør nytte i praksis. Som skitser og inspiration til at arbejde videre i egen organisation.