New books  Livshistorisk fortælling og fortolkende socialvidenskab

Anders Siig Andersen, Bettina Dausien og Kirsten Larsen

Roskilde Universitetsforlag 2005. 330 s. ISBN 87-786-7306-2
Bogomtale fra forlaget.

Inden for kvalitativ, empirisk socialvidenskab er der en stærk interesse for fortællinger og især selvbiografiske fortællinger. I bogen præsenteres en række danske og udenlandske tekster, som alle deler den præmis, at selvbiografiske fortællinger kan udgøre en vigtiig kilde til viden om samspillet mellem identitet og socialitet.
Bogens tekstudvalg sigter på at gøre de forskellige teoretiske og metodologiske grundlag tilgængelige i forhold til forsknings- og studiearbejde og at præsentere deres kompleksitet som udgangspunkt for tilegnelse og kritisk diskussion.
Bogen er blevet til i et tæt samarbejde mellem forskere fra Tyskland, England, Norghe og Danmark. Forfatterne definerer sig bredt betragtet som engageret i fortolkende socialvidenskab og benytter alle livshistoriske fortællinger som et centralt element i deres forskningsarbejde.