New books  Folkeskikk og uskikk på jobben

Konfliktløsning på arbeidsplassen

Jan Atle Andersen

Adrinia 2004. 168 s. ISBN 91-631-6363-2
Bogomtale fra forlaget.

Psykolog Jan Atle Andersen har arbeidet med konfliktbehandling på arbeidsplassen i 20 år, og kan vise til meget gode resultater. I denne boka deler han av sin erfaring og innsikt. Boka henvender seg til bedrifts-helsetjenester, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og alle som vil vite mer om konflikters struktur, og hvordan de kan løses og forebygges. Konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats. De medfører omplasseringer, sykmeldinger og oppsigelser. De trekker ofte i langdrag. Fagforeningen involveres, rettssak truer. Familielivet påvirkes. Måneder og år går, med redusert livskvalitet og lidelse for dem som er berørt. Noen får sine liv ødelagt av nederlagsfølelse, bitterhet og nag... (fra forordet)